CÁCH TÍNH HOA HỒNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÝ 188BET

Tỉ Lệ Hoa Hồng
Số Thành Viên Hoạt Động Tiền Thắng Cược Ròng Tỉ Lệ Hoa Hồng
  USD 1 - 7,000 28%
>=5 USD 7,001 - 70,000 38%
  USD 70,000+ 48%

Công Thức Tính Hoa Hồng

Tiền Thắng Cược Ròng Thể Thao + Casino + Tài Chính + Xổ Số
( - ) Trừ đi tiền thưởng cho Khách Hàng
( - ) Trừ đi tiền trả lại
( - ) Trừ đi thuế
( - ) Trừ đi phí Ngân Hàng
( - ) Trừ đi chi phí dịch vụ
-----------------------------------------
Tiền Thắng Cược Ròng x % Tỉ Lệ Hoa Hồng
-----------------------------------------
=> Hoa Hồng Của Đại Lý

Tiền thắng cược Ròng: Lợi nhuận công ty thu được từ tiền thua cược Thể Thao, Casino, Tài Chính và Xổ Số của Thành Viên trừ đi tiền trả cho Thành Viên như Gian Lận, Hồi Tố, Thuế, Chi Phí Thanh Toán, Chi Phí Dịch Vụ, Tiền Khuyến Mãi và những khoản Tiền Thưởng khá. Được gọi là tiền thắng cược ròng.


Cách Tính Hoa Hồng Sub-Đại Lý
Sau đây là sơ đồ cách tính hoa hồng của Đại Lý phụ :
Cấp 1     Đại Lý A
(Hoa hồng trực tiếp
=
$5000)
 
Cấp 2   Đại Lý B1
(Hoa hồng trực tiếp
=
$0)
  Đại Lý B2
(Hoa hồng trực tiếp
=
$12000)
Cấp 3 Đại Lý C1
(Hoa hồng trực tiếp
=
$5000)
  Đại Lý C2
(Hoa hồng trực tiếp
=
$3000)
 

Công Thức Tính Hoa Hồng Trực Tiếp + Hoa Hồng Phụ 10%

Tiền Thắng Cược Ròng Thể Thao + Casino + Tài Chính + Xổ Số
Hoa hồng Đại Lý C1 = $5000
Hoa hồng Đại Lý C2 = $3000
Hoa hồng Đại Lý B1 = $0+ (C1+C2)*10%=$0+ ($5000+$3000)*10%=$800
Hoa hồng Đại Lý B2 = $12000
Hoa hồng Đại Lý A = $5000 + (B1+B2)*10%=$5000+ ($800+$12000)*10%=$6280